Terug naar overzicht
Almen paramedisch behandelcentrum

Almen paramedisch behandelcentrum

Scheggertdijk 44

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 15.00 uur

Als de agenda het niet toelaat om afspraken binnen de reguliere openingstijden te maken, dan maken wij afspraken buiten openingstijden. Zo doet Ortis dat.

Bij Ortis Almen staat u voorop. Met een team van deskundige therapeuten levert Ortis Almen professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg, afgestemd op uw specifieke behoeften.

Daar gaat een uitgebreid intakegesprek aan vooraf, waarin we uw specifieke zorgbehoeften boven water halen. Waar we aan beantwoorden met kwalitatieve zorg, afgestemd op uw persoonlijke situatie en specifieke vragen.

Daarvoor beschikt Ortis Almen over verschillende specialismen als revalidatietherapie, fysiotherapie, diëtetiek en logopedie. Met deze brede kennis van uiteenlopende zorgverlening kijken we met meerdere therapeuten naar wat er nodig is om uw klachten te verhelpen. Op basis van het intakegesprek stelt Ortis een persoonlijk behandelplan op, waarin het aantal behandelingen wordt vastgesteld. Deze behandelingen worden gestart met een uitgebreid gesprek, waarin we de voortgang en de effecten bespreken. Na een aantal weken worden de behandelingen kritisch geëvalueerd om te beoordelen of het beoogde effect ermee bereikt wordt. Met deze werkwijze, dat volledig om uw gezondheid draait, staat Ortis Almen garant voor persoonlijke, kwalitatief hoogstaande zorg, die op continue basis getoetst wordt op mogelijke verbetering.

Ontdek nu de zorgwijzer