3. Wordt ergotherapie vergoed?

Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor ergotherapie. Het is mogelijk dat u een verplicht of vrijwilig eigen risico moet betalen. Hebt u dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Hebt u dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u niets.

Terug naar veel gestelde vragen

Ontdek nu de zorgwijzer